Kaartje van "The Hurricanes".

 

Onmiddellijk toen ik in de band kwam zijn deze kaartjes gedrukt en als flyers verspreid.

Niet veel later werd de naam definitief veranderd in "Hurricane".