Hier een foto sessie in het Fa-Si-La gebouw.  1965

John bespeelt de Höfner Viool Bass. Hij had hiervoor gespaard en zijn zin is uitgekomen,de Höfner Viool Bass is heden ten dage van enorme waarde.

Zeker voor de liefhebbers!!  

Van links naar rechts:

John, Marcel, Jan, Njisa en Henk.