Foto van : 14 mei 1965

 

Deze foto is genomen in het Amicitia Gebouw te Brunssum.  

The High Tunes had ik net opgericht en meteen al een solo optreden in Brunssum.

Duo de Rianto's ,vrienden en familie nodigde mij uit om iets te gaan zingen. Dus heb ik dat maar gedaan!!

Het Amicitia gebouw is nu gesloopt , zie verder in de volgende optie van The Promotion Men.

 

Het was voor mij een onverwacht optreden en zeker onvoorbereid. Uiteindelijk was ik er goed tevreden over.