Promotie kaartje van  "The Promotion Men" !!!

Promotiekaartje is uitgebracht  begin 1967.

Marcel Peeters is  vervangen door Ferry v. Zandvoort.

Hier kunt U nog zien dat Henk Springer  vermeldt staat als reserve muzikant.

Henk Springer zorgde voor vervanging als ik mijn militaire diensplicht moest vervullen over de grens ,en dus géén vrij weekend kon regelen!!

Uiteraard zijn we Henk hier allen steeds zéér erkentelijk voor geweest!!