Oude Stadshuis Brunssum.  Voorjaar 1919 .  

Olieverf - schilderij    d.d.  2008-11-10

Het stadshuis werd in 1919 in gebruik genomen aan het Lindeplein. De zuidelijke nederlanders waren in 1794 onder Franse bezetting geraakt en op 1 october 1795 werden deze gewesten gewoon bij Frankrijk ingelijfd. Zodoende maakte ook Brunssum deel uit van het Franse Departement>>>Provincie "de Nedermaas".  Bij openbare aanbesteding, gehouden op 27 augustus 1917 werd de bouw van het nieuwe gemeentehuis voor fl. 48.880 gegund aan J.Huynen, aannemer te Heerlerheide. In het voorjaar van 1919 werd het gebouw opgeleverd en met enige feestelijkheden in gebruik genomen. Een gedenkplaat ,aangebracht in de hal van het gemeentehuis ,herinnert ons aan dit heuglijke feit. Alle administratieve diensten werden in dit gebouw ondergebracht, terwijl in het  sous-terrain enige politiecellen werden aangebracht. Toen in het rampjaar van 1940 ook Nederland in het oorlogsgeweld betrokken was,werd ter beveiliging van de inwoners ook in Brunssum een dienst voor luchtbescherming ingesteld. Het hoofdkwartier van deze dienst werd ondergebracht in het voormalige bureau van politie in het sous-terrain van het gemeentehuis. In de jaren 1952 t/m 1954 werden nogmaals diverse veranderingen aan het bestuurscentrum aangebracht. De voornaamste verandering aan het ex-terieur was ongetwijfeld de transformatie tot het "Witte Huis".Niet alleen het torentje werd verrijkt met een verlicht uurwerk maar ook in de torenspits werd 'n kleine klok opgehangen, hetwelk trouw de halve en hele uren aan de gemeenteambtenaren verkondigde.  Al spoedig bleek in 1959 dat de groei van Brunssum niet te stuiten was. Een nieuw modern gemeentehuis werd aan het Lindeplein gebouwd en het oude valt nu onder monumentenzorg.

  Afmeting:  50-60 cm.

 

Het "Witte Huis " is inmiddels de oogappel van de rasechte Brunssummer , gelijk de painter himself !!!