Krantenknipsel uit het Onderbanken Journaal  d.d. 11-12-1999